Monitoring alarmowy z wideo weryfikacją

MONITORING ALARMOWY

Schemat działania tego rodzaju monitoringu opiera się na połączeniu lokalnego systemu alarmowego z systemem telewizji przemysłowej obejmującej teren danego obiektu.

Dzięki czujnikom ruchu i systemowi CCTV w które wyposażony jest obiekt, możemy dowolnie wyznaczać strefy ochrony w obrębie obiektu. W momencie, gdy zabezpieczenia te wykryją jakiekolwiek naruszenia takich stref, obraz jest natychmiast przekazywany do stacji monitorowania w naszej firmie. Jej operator ma wówczas dostęp zarówno do obrazu z chwil tuż przed danym zdarzeniem, jak i z samego momentu, w którym do niego doszło oraz oczywiście do wizji w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy sprawiają, że jednocześnie o zajściu powiadamiane są odpowiednie służby (np. grupy interwencyjne, pracownicy ochrony, Policja), a operator w stacji monitorowania może obserwować drogę poruszania się intruza i tym samym wspierać służby w jego schwytaniu.

DLACZEGO WARTO?

usługa pozwala uzupełnić lub nawet całkowicie zastąpić pracę tradycyjnej ochrony;

system automatycznie przekazuje informacje o zdarzeniu do  CM Atut Security;

operator natychmiast wdraża poszczególne elementy skutecznej interwencji;

system pozwala na pełną koordynację działań operatora i wybranych służb w celu schwytania intruza;

nagrania ze zdarzeń są archiwizowane na bezpiecznych serwerach, dzięki czemu mogą stanowić materiał dowodowy;

system skutecznie eliminuje fałszywe alarmy.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

zintegrowane działanie systemu alarmowego z systemem kamer wspierane przez operatora centrum monitoringu Atut Security;

dostęp do nagrań z chwil przed zdarzeniem;

tworzenie kopii zapasowych na serwerze zdalnym;

całodobowa aktywność systemu.

GDZIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

na terenie obiektów zamykanych czasowo (np. na noc);

na parkingach;

na terenach służących do składowania (np. maszyn lub materiałów budowlanych);

w budynkach jednorodzinnych.