Ochrona fizyczna

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona Fizyczna w postaci doskonale przeszkolonej kadry to gwarancja skutecznego zabezpieczenia obiektów. Dlatego nasza firma oferuje Państwu również usługi wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę, umiejętności i doświadczenie, dzięki którym doskonale wypełniają swoje obowiązki.

Najważniejsze obowiązki pracownika ochrony fizycznej to:

kontrola ruchu materiałowego – pracownik kontroluje wywożenie i wynoszenie wszelkich materiałów należących do zleceniodawcy, upewniając się, że nie opuszczają one danego obiektu bez odpowiednich zezwoleń;

kontrola dostępu – pracownik odpowiada za wpuszczanie na teren chronionego obiektu tylko upoważnionych do tego osób oraz środków transportowych;

natychmiastowa interwencja w zdarzeniach kryzysowych – pracownik ma przeciwdziałać włamaniom lub napadom, ale także nieszczęśliwym wypadkom, poprzez podjęcie adekwatnych do sytuacji działań i zawiadomienie odpowiednich służb.

Ochrona fizyczna na najwyższym poziomie
Mamy świadomość tego, że każdy z naszych klientów ma nieco inne potrzeby związane z ochroną wybranych obiektów. W ramach nawiązywanej współpracy staramy się więc w pierwszej kolejności stworzyć indywidualnie opracowany plan ochrony obiektu, opierający się między innymi na takich aspektach jak jego umiejscowienie, wielkość, ale także specyfika terenu i oczekiwania klienta.

Wszyscy nasi pracownicy są przez nas skrupulatnie szkoleni przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków. Są to szkolenia z zakresu prawa związanego z ochroną osób oraz mienia, a także ze stosowania środków ochrony koniecznej i najważniejszych procedur wykorzystywanych w sytuacjach nietypowych. Oczywiście nasza kadra składa się wyłącznie z doświadczonych osób o odpowiednich cechach psychofizycznych i wizualnych, które pozwalają im właściwie wykonywać obowiązki spoczywające na ochronie fizycznej.